Đắk Lắk: Lễ Xuất gia trong Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 19 tại tịnh xá Ngọc Chánh

PSO – Trên tinh thần trở về nguồn cội và tạo điều kiện cho người mới xuất gia tắm mình trong giáo pháp của Tổ Thầy, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn 3 Hệ phái Khất sĩ đã thành lập khoá Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho lớp Sa-di, tập sự, đây là cơ hội cho hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo uốn nắn tâm viên, học tập kiến thức căn bản về Phật pháp và thực hành oai nghi phép tắc từ chính các bậc Trưởng thượng trong tông môn Khất sĩ.

Ngày 17/9/2019 (nhằm ngày 19/8 năm Kỷ Hợi) – ngày thứ 2 của Khóa tu đang diễn ra tại tịnh xá Ngọc chánh, huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk; nhân duyên lành có Phật tử Trần Thị Yến Vi sinh năm 2004, được sự hướng dẫn của Sư cô Hỷ Liên thuộc đạo tràng tịnh xá Ngọc Đạo và sự chứng minh của Thượng tọa Giác Hoàng – Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ3 cùng chư Tôn đức Tăng Ni và gần 80 hành giả có mặt tại khóa bồi dưỡng đã trang nghiêm làm lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Yến Vi từ nay với Pháp danh Mỹ Hào.

Ngang qua lễ xuất gia TT.Giác Hoàng đã giảng dạy về một số phép tắc oai nghi mà hàng Sa-di cần phải hiểu biết và thọ trì. Đặc biệt, Thượng tọa giảng dạy về năm đức của người xuất gia để giúp chư hành giả ý thức về sứ mạng và trách nhiệm của người tu đối với đạo pháp. Năm đức xuất gia bao gồm:

Thượng tọa Giác Hoàng – Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ3 giảng dạy về một số phép tắc oai nghi mà hàng Sa-di cần phải hiểu biết và thọ trì tại buổi lễ xuất gia

 a-Xuất gia là để gánh vác việc đạo.

 b-Huỷ bỏ hình tốt, mặc áo người tu.

 c- Cắt bỏ tình thân gia đình, xem chúng sanh bình đẳng.

 d- Hy sinh thân mạng bảo vệ Phật pháp.

 e – Cầu thành Phật đạo độ cả chúng sanh.

Trong vai trò vừa là Phó ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn vừa là Giáo thọ sư, TT.Giác Hoàng đã chia sẻ: Xuất gia cần phải huỷ bỏ sự chưng diện về thân thể và sự ăn mặc. Nếu chạy đuổi theo hình thức tô điểm bên ngoài, người mới xuất gia dễ làm mất vẻ trang nghiêm nơi thân tướng. Hành giả cần phải tránh ăn mặc quần áo và sử dụng tư trang, giày dép với các kiểu dáng và màu sắc không phù hợp với nhà đạo. Việc ăn mặc nói lên cốt cách của người tu, cho nên hành giả cần phải chú ý vấn đề này. Chư Tổ đã dạy: Huỷ hình phi pháp phục, và trong luật cũng cấm se sua chưng diện là để người tu hành đoạn trừ tâm tham, ái luyến, ngã chấp. Ngoài ra, khi tham gia công việc ngoài xã hội hay khi có duyên sự bên ngoài các nơi công cộng, chúng ta cần phải ăn mặc đúng pháp phục quy định. Đây là ý thức gìn giữ giềng mối và kỷ cương giới luật của tông môn bổn phái.

Trong việc xưng hô với các bậc huynh trưởng cần phải biết dùng kính ngữ cho hợp lẽ đạo. Xưng hô với Phật tử cũng không được cống cao, ngạo mạn mà cần phải khiêm cung, nhẹ nhàng với ngôn ngữ cho phù hợp.

Bước đầu tu tập ấy chính là việc lập công bồi đức ngang qua việc thực hiện phận sự hầu thầy và công quả chấp tác không để tâm hồn xao lãng vào chuyện thế tục. Đức Phật cũng đã dạy:

“Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ

Siêng tu giáo pháp Phật

Chói sáng thế gian này

Như trăng thoát mấy che.

Hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ xuất gia.”

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ngọc chơn