Gia Lai: Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thăm viếng và cúng dường các Hạ trường trong tỉnh

PSO – Ngày 22/7/2019, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cử 2 đoàn thăm viếng các hành giả An cư tại các Hạ trường.

Đoàn nhất do TT. Thích Từ Vân – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn. Tháp tùng cùng đi có: HT. Thích Trí Thạnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thông Đạt – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Mãn – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; và chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS đến thăm viếng, tặng quà Hạ trường An cư chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayunpa).

Đoàn thứ 2 do TT. Thích Giác Hiền – Phó BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn còn có: TT. Thích Quang Phúc – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, và chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đến thăm viếng Hạ trường Ni tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê).

Trước đó vào ngày 19/7/2019, Đoàn BTS PG tỉnh do TT. Thích Từ Vân hướng dẫn đoàn đến thăm viếng các hành giả An cư tại các Trường hạ trong thành phố Pleiku gồm: Chùa Bửu Thắng, tịnh xá Ngọc Phúc và chùa Bửu Sơn.

Được biết, trong toàn tỉnh Gia Lai năm nay có 5 điểm An cư Kiết hạ với 265 hành giả an cư. Chùa Bửu Thắng dành cho chư Tăng Bắc Tông; chùa Bửu Sơn dành chư Ni Bắc Tông; tịnh xá Ngọc Phúc dành cho chư Tăng Hệ phái Khất sĩ và chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayunpa) dành cho chư Tăng Bắc Tông; tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê) dành cho chư Ni Hệ phái Khất sĩ.       

Tin, ảnh: Giác Hiền