Gia Lai: Khóa tu Bát Quan Trai dành cho tín nữ Phật tử (Ưu Bà Di) tại chùa Bửu Long

PSO – Sáng ngày 29/7/2019 (nhằm ngày 27/6 năm Kỷ Hợi), quý Phật tử nữ tại địa phương đã vân tập về chùa Bửu Long (Tổ 2, P.Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) tham dự khóa tu Bát Quan Trai kỳ thứ 7 trong mùa An cư Kiết hạ của chư Tôn đức Tăng Ni. Các Ưu Bà Di đã phát nguyện nghiêm túc thọ lãnh tám trai giới tu học một ngày một đêm dưới sự hướng dẫn của Sư cô Thích Nữ Minh Kiểu – Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Gia Lai, Trụ trì chùa Bửu Long.

Vào 7h30’ sáng, quý Phật tử trở về chùa đăng ký tham dự khóa tu được sự hướng dẫn của BTC tham dự lễ truyền giới Bát Quan Trai và phát nguyện thọ nhận giới pháp.

Bát Quan Trai giới là chiếc cầu giúp hàng Phật tử tại gia học hạnh xuất gia để vượt qua bờ sanh tử, là đèn soi sáng bóng đêm vô minh. Vì vậy, khi hàng Phật tử phát nguyện thọ trì 8 giới này rồi thì tinh tấn tu tập trong một ngày một đêm, làm người đang bước vào những bậc thang đầu tiên trên con đường tìm cầu giải thoát.

Tám giới Bát Quan Trai bao gồm:

 1. Không được sát sinh.
  2. Không được trộm cướp.
  3. Không được dâm dục.
  4. Không được nói dối.
  5. Không được uống rượu.
  6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
  7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ.
  8. Không được ăn quá giờ ngọ.

Sau khi truyền trao giới pháp xong, Sư cô Giới sư đã dành thời gian sách tấn chúng hội: Pháp môn tu tập Bát Quan Trai là thực tập hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát Quan Trai giới là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tu của người Phật tử tại gia hướng đến giải thoát, giác ngộ.

Tiếp đến, giới tử thực hiện nghi thức sám hối, niệm Phật, kinh hành và thọ trai theo nghi thức cúng Quá đường. Tất cả điều thực tập trong chánh niệm.

Buổi chiều, hội chúng được tụng kinh Mục Liên Sám Pháp nhằm mục đích ôn lại tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên và hồi hướng công đức cho cữu huyền thất tổ nhân mùa Vu lan Báo hiếu sắp về. Là người con Phật, chúng ta phải luôn biết bày tỏ lòng hiếu thuận, biết ân và báo ân cho cha mẹ, dù cha mẹ hiện đời hay quá vãng; cầu mong cha mẹ hiện đời được phước thọ miên trường, cha mẹ quá vãng được siêu sanh miền tịnh cảnh.

Được biết, đây là khóa tu Bát Quan Trai kì thứ 7 và cũng là ngày mãn khóa tu tập trong mùa Hạ. Kết thúc ngày tu tập, Sư cô Trụ trì khuyến tấn quý Phật tử phải có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình, nhất là thế hệ trẻ phải biết hiếu đạo, nương theo Phật pháp để thực hành sẽ được nhiều an lạc trong cuộc sống, cần nên “Phật hóa gia đình” để được hạnh phúc chân thật.

Trong niềm hỷ lạc của mùa An cư, thăng tiến trong sự tu tập của chúng hội, Sư cô Trụ trì đã có những món quà gửi đến Phật tử nhằm khích lệ tinh thần tu học của hàng Phật tử tại gia, mặc dù có những vị đã trên 70-80 tuổi nhưng vẫn tinh tấn cần cầu giới pháp của Phật để tu tập, nguyện hành trì 8 giới thanh tịnh, làm tròn bổn phận người Phật tử tại gia, hộ trì chánh pháp.

       

 Huệ Thoại