Gia Lai: Lễ Tự tứ mãn hạ của chư Tăng hành giả An cư trong tỉnh

PSO – Sáng ngày 9/8/2019 (nhằm này 9/7 năm Kỷ Hợi) tại chùa Bửu Thắng (Số 04A, Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã làm lễ Tự tứ mãn hạ cho chư Tăng hành giả An cư trong toàn tỉnh.

Chứng minh Pháp sự có HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Thanh Liên, HT.Thích Thông Đạt – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Từ Vân – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Trí Thanh, TT.Thích Giác Tâm – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn đức các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là hành giả an cư mùa hạ PL.2563 – DL.2019. 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Nơi Đại hùng Bửu điện chùa Bửu Thắng, chư Tôn đức vân tập dâng hương và đảnh lễ Tam bảo. Tiếp theo, chư Tăng đã tác pháp Tự tứ theo nghi thức truyền thống Phật chế định.

Nhằm để sách tấn thêm cho chư Tăng trước khi về lại trú xứ tiếp tục thực hành Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, HT.Thích Thông Đạt đã có lời đạo từ trong buổi lễ Tự tứ, nhắc nhỡ chư Tăng sau khi mãn hạ về lại bổn tự, mỗi người một việc, ít được gần gũi để cùng tu tập nên cần phải chánh niệm tỉnh giác, giữ gìn giới luật và cần phải cố gắng nổ lực hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Ban Trị sự và chư Tôn đức Đại Tăng đã giao phó, làm chổ dựa vững chắc cho hàng Phật tử nương tựa tu tập, nhằm giúp cho Phật giáo tỉnh nhà ngày một phát triển.

Trước lời đạo từ ân cần thắm tình đạo vị của Hòa thượng Chứng minh, chư hành giả an cư đồng thanh phát nguyện “Y giáo phụng hành” và đảnh lễ tri ân trong niềm kính quý. Kết thúc mùa An cư năm 2019 thanh tịnh và hòa hợp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai