Lâm Đồng: Tịnh thất Ngọc Hòa TP. Đà Lạt cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử thiết lễ trai tăng cúng dường đến chư tôn đức nhân mùa An cư

PSO – Sáng ngày 23/6/2019 (nhằm 21/05/Kỷ Hợi), NS. Lài Liên – Trụ trì tịnh thất Ngọc Hòa, TP. Đà Lạt cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử thiết lễ cúng dường Trai tăng đến chư Tôn đức nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2563. DL. 2019.

Đến chứng minh buổi lễ HT. Giác Ngộ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh Hệ phái, Viện chủ tịnh xá Ngọc Thiền TP. Đà Lạt; HT. Giác Năng – Chứng minh Hệ phái, Trụ trì tịnh xá Ngọc Nam ; TT. Giác Nghĩa – UV BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì tịnh xá Ngọc  Nam; NT. Phúc Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Minh, Đức Trọng; NS. Ngạn Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tịnh xá trong tỉnh Lâm Đồng đáp lời cung thỉnh của Ban Tổ chức đồng về chứng minh.

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, trước khi bắt đầu buổi cúng dường, quý thiện nam tín nữ Phật tử tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Quang lâm Chánh điện để chứng minh buổi lễ, từng bước chân an lạc của quý Ngài, được hàng Phật tử cung kính  cất cao âm thanh theo lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Chư Tôn đức và toàn thể đại chúng thực hiện nghi thức dâng cúng dường Tam bảo, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng sau đó trang nghiêm đạo tràng.

Được sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, quý Phật tử trang trọng cung kính dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng và hòa âm tụng bài kinh cúng dường Tam bảo.

Sau thời kinh, BTC cung thỉnh chư Tôn HT, TT, NT, NS và đại chúng tụng thời kinh chú nguyện và chúc an lành đến toàn thể đại chúng cúng dường gieo duyên hôm nay. Nhân đây, HT. Giác Ngộ chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa của sự cúng dường, Ngài giải thích về 5 giới của hàng cư sĩ tại gia, thời pháp ngắn nhưng giúp hội chúng hiểu được nhiều ý pháp sâu xa, nhiệm màu và tròn đầy phước báu trong niềm hoan hỷ.

Tiếp theo hàng Phật tử dâng lễ vật, tịnh tài lên cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền :

“Bạch Tôn đức từ bi minh chứng

Vật dụng này dâng cúng Tăng Ni

Xin Ngài thọ nhận phước ban

Cho con tấn hóa bình an lâu dài”

HT. Chứng minh chú nguyện và nạp thọ lễ vật cúng dường, tiếp theo HT và toàn thể đại chúng đọc bài kinh cầu nguyện trai tăng và hồi hướng phước báu hôm nay cho người thân và gia đình Phật tử hưởng trọn phần công đức.

Sau cùng, BTC lễ cúng dâng lời cảm tạ, quý Phật tử tụng kinh cúng cửu huyền thất tổ và dùng cơm thanh đạm tại tịnh thất Ngọc Hòa. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh của lễ cúng dường:

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái