Ninh thuận: Lễ Tự tứ cúng dường Trai Tăng nhân dịp chư Tăng mãn hạ.

PSO – Vào ngày 16/8/2019 (nhằm ngày 16/7/ Kỷ Hợi ), hòa trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân dịp mãn hạ của chư Tôn thiền đức trong tỉnh Ninh Thuận, chùa Sùng Ân đã trang nghiêm, thanh tịnh thiết lễ cúng dường trai Tăng do Đại đức Thích Minh Tánh – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trụ trì chùa Phổ Đà Sơn, cùng toàn thể thiện nam tín nữ trong và ngoài tỉnh phát tâm cúng dường. Đây là một nhân lành, một việc làm phước báu, vinh dự cho những ai đã có mặt và góp phần thực hiện  buổi lễ cúng dường,  sau 3 tháng an cư kiết hạ, trao dồi giới đức, tấn tu đạo nghiệp, trưởng dưỡng đạo tâm của chư Tôn thiến đức .

  Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Đổng Hoằng, TV Ban Chứng Minh BTS GHPGVN tỉnh, Thượng Tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng BTS, Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận. Thượng Tọa Thích Thiện Niệm, Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh  cùng chư vị Đại Đức Tăng, chư hành giả an cư .

 Sau nghi thức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm, tác bạch cúng dường, Thượng Tọa Thích Hạnh Thể đã ban đạo từ và tán thán công hạnh đến với Đại Đức Thích Minh Tánh cũng như toàn thể thiện nam, tín nữ đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật, sức lực để cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

 Cũng nhân buổi lễ cúng dường này, đạo tràng Phật tử chí thành đảnh lễ và cảm niệm ân đức sâu dày đến Chư Tôn Thiền Đức đã nạp thọ, chấp thuận cho những hạt giống thiện lành của chúng con gieo duyên cúng dường . Nguyện cầu chư vị Tôn Đức luôn được pháp thể khinh an, luôn là bóng cây đại thọ để che chở và dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học, tìm đến “Ánh Đạo Vàng”  .

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ do đạo tràng Phật tử chùa Sùng Ân vừa gởi đến Ban biên tập PSO .

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận