Quảng Trị : Họp Tổng kết và giải thể Ban Tổ chức Tang Lễ Cố Trưởng Lão HT. Thích Trí Hải

Chiều ngày 12/8/2019, Tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3, TT. Ái Tử, H. Triệu Phong) Ban Tổ Chức Tang lễ cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Hải  đã tổ chức phiên họp toàn thể thành viên trong ban Tang lễ.

Phiên họp dưới sự chủ trì của HT. Thích Thiện Tấn, UV.TT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Quán Chơn, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trụ trì chùa Từ Ân Tp Huế, cùng chư tôn đức TT BTS, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử thành viên ban Tổ Chức Tang lễ .

Trước khi vào phiên họp, toàn thể Môn Đồ, Pháp Phái cố Trưởng Lão HT. Thích Trí Hải, đảnh lễ niệm ân chư Tôn Đức vì lòng thương tưởng, nhận lời cầu thỉnh đã tổ chức Tang lễ Cố Trưởng Lão được thập phần viên mãn.

Thích Thiện Tấn đã có đôi lời huấn từ với toàn thể Môn Đồ, đây là trách nhiệm của Môn đồ pháp quyến nói riêng và BTS GHPGVN tỉnh nói chung để lo tang lễ cho Cố Hòa Thượng . Nhân đây, Hòa Thượng Trưởng BTS cũng đã tán dương công đức hiếu sự này.

TT. Thích Đạo Không – Phó BTS kiêm Chánh Thư Ký đã nhận định, nhìn chung các ban ngành trực thuộc Ban Tang lễ đều thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, Tang lễ đã được thành tựu viên mãn. ĐĐ. Thích Viên Thành – Phó Thư Ký kiêm Chánh VP báo cáo tổng kết thu chi Tang lễ  Cố Trưởng Lão Hòa Thượng từ nay đến 49 ngày được đầy đủ và trang nghiêm.

Qua phiên họp, sau khi thường trực BTS đưa ra ý kiến cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban tạm thời kiêm nhiệm điều hành Phật sự tại Tổ Đình trong thời gian tới, được chư tôn đức nhất trí cung thỉnh và thông qua. Cuối cùng, TT BTS tỉnh đã công bố giải thể ban tổ chức Tang Lễ cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Hải.

 

          Nguyên Hiếu